Snöröjning

Vintertid måste man alltid räkna med perioder med snö och halka. Det kan falla mycket snö på kort tid under dygnets alla timmar och vi gör vårt bästa för att halkbekämpa, men vi kan inte vara överallt samtidigt. Vår prioriteringsordning styrs av var behoven är störst.

Så här jobbar vi:

  • Snöröjning påbörjas efter avslutat snöfall, eller vid ca 6 cm snödjup.
  • I vissa fall, om snöfallet väntas upphöra, kan vi senarelägga snörörjningens start.
  • Halkbekämpning vid entréer och affärsrörelser prioriteras.
  • Vår rutt för snöröjning växlar för att förhindra att samma områden alltid röjs sist.
  • Beroende på maskin- och resurstillgång så kan delmoment utföras vid olika tidpunkter, ibland kommer vi alltså tillbaka
  • Vi försöker att skotta så nära parkeringar som möjligt men din egen förhyrda parkeringsruta ansvarar du för själv.
  • Hjälp gärna till där det finns sandbox, borste och skyffel tillgängliga.
  • Har du egen ingång från utsidan så ansvarar du för snöröjning och halkbekämpning närmast din egen dörr.

 

Täljstenen vinter