Felanmälan

Vi är måna om att underhålla och sköta våra fastigheter på ett ansvarsfullt sätt och är beroende av att du som hyresgäst anmäler fel och brister så snart de upptäcks. Vi tar hand om din felanmälan så snart som möjligt. Ärenden med hög prioritet kommer att hanteras först. Felanmälan kan göras på följande sätt.

Hyresgästportalen
Felanmälan ska i första hand göras via hyresgästportalen. Saknar du inloggningsuppgifter så kontakta oss.

E-post
Felamälan kan även göras via epost till info@parkangen.com

Telefon
Felanmälan kan göras till telefon 0321-26679 under våra telefontider.

Akut felanmälan efter kontorstid
Vid akuta fel eller problem som inträffar efter kontorstid och på helger, och som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag, ring 0321-26679 och följ instruktionerna via knappval. Akuta problem kan t ex vara vattenläcka, strömbortfall och utelåsning. Notera att vi debiterar en avgift för uttryckningar orsakade av hyresgästen, t ex tapp av nyckel.